Klub wsparcia Niezapominajka

W 2005 roku z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie została utworzona grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która następnie przekształciła się w Klub Osób Niepełnosprawnych Psychicznie Ich Rodzin i Przyjaciół “Niezapominajka”. Członkowie Klubu spotykają się w każdą środę, na przemian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Darłowskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy spotkań na zajęciach z muzykoterapii w Darłowskim Ośrodku Kultury uczą się m.in. piosenek, rozpoznawania tańców narodowych, przygotowują się również do występu w organizowanych co roku powiatowych piknikach integracyjnych. Zajęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzą pracownicy socjalni panie Beata Porębska i Marta Styczeń. Podczas tych spotkań uczestnicy wykonują m.in. prace plastyczne, poznają ciekawych ludzi, czy wspólnie rozwiązują swoje problemy.

Co roku Klub „Niezapominajka” organizuje wycieczki w różne ciekawe miejsca regionu i kraju.

Powstanie Klubu pozwoliło uczestnikom na nawiązanie wielu znajomości i przyjaźni, na inne niż dotychczas spędzanie czasu oraz rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań i odkrycie swoich zdolności.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach Klubu mogą skontaktować się z pracownikami socjalnymi B. Porębską lub M. Stosik w siedzibie MOPS przy ul. Tynieckiego 20, pokój nr 13, lub telefonicznie- 094 314 67 76.

Więcej informacji z bieżącej działalności Klubu znajduje się na stronie www.mops.darlowo.pl.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2015-05-27 13:56:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2015-05-27 14:00:27)