Rok 2016

Kierownik MOPS w Darłowie informuje, iż wypłaty świadczeń można dokonywać w oddziale Banku PKO BP w Darłowie w godzinach 10:00 - 16:00 wg. harmonogramu wypłat.

Wypłaty należy dokonać do końca każdego miesiąca

Styczeń, Luty, Marzec

Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień

Październik, Listopad, Grudzień