☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 21.05.2019

zaawansowane

Miejskia Świetlica Środowiskowa Bezpieczna Przystań

Miejska Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” w Darłowie powstała 24 maja 2004 roku z inicjatywy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na Dzisiaj", któremu powierzono prowadzenie świetlicy. Świetlica miała być azylem dla dzieci, miejscem gdzie mogłyby spędzić czas przed zajęciami szkolnymi oraz po lekcjach.
Prowadzenie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań” jest jednym z zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Jej funkcjonowanie w całości finansuje budżet miasta, a środki na ten cel pochodzą z tzw. „kapslowego”, czyli z opłat za uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu.
Do Świetlicy uczęszcza systematycznie ponad trzydzieścioro dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum). Dzieci do Świetlicy kierowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, pedagogów szkolnych, a także rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą wyrazić zgodę na ich udział w zajęciach.

Pierwszą siedzibą Świetlicy były poklasztorne salki, gdzie nieodpłatnie dzięki Ojcom Franciszkanom odbywały się zajęcia .W marcu 2007 roku Świetlica przeniesiona została do budynku po dawnym Urzędzie Gminy Darłowo przy ul. O.D. Tynieckiego 2. Od 1 stycznia 2009 roku została włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Od 1 czerwca 2009 r Świetlica funkcjonuje w pomieszczeniach dydaktycznych Miejskiego Gimnazjum przy ul. Franciszkańskiej 2.
Od 1 stycznia 2012 roku Świetlica jako placówka wsparcia dziennego funkcjonuje w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. . Zajęcia w Świetlicy odbywają się w obszernych i atrakcyjnie wyposażonych pomieszczeniach urządzonych zgodnie z wymogami sanitarnymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9- 18. W soboty i inne dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe i letnie) placówka czynna jest w godzinach od 9 -16.

Głównym celem pracy Świetlicy jest podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działań dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, i pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie wychowawczej roli rodziny, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych, profilaktykę uzależnień, rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w szkole, wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości, wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego, prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka, zapewnienie minimum wyżywienia, prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii. Codziennie w trakcie zajęć ich uczestnicy otrzymują podwieczorek lub drugie śniadanie.
Od początku działalności podopieczni Świetlicy mogli liczyć na rożnorodną organizację czasu wolnego. W okresie wakacji szkolnych wychowankowie Świetlicy od początku jej powstania wyjeżdżali na kolonie letnie ( Szczawno-Zdrój, Zakopane – Murzasichle, Poronin, w Kotlinie Kłodzkiej – Sokolec, na Mazurach – Ełk, Gąsawa itp). Od kilku lat Świetlica uczestniczy w ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne Wakacje”. Czas wakacji to również różnego rodzaju zajęcia- gry i zabawy sportowe, wyjścia nad morze, zajęcia komputerowe, profilaktyczne czy projekty wakacyjne prowadzone przez wolontariuszy, zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W specyfikę funkcjonowania Świetlicy wpisane jest także organizacja wycieczek. Tradycją stały się wyjazdy z okazji Dnia Dziecka, podczas których dzieci mogły spędzić miło czas m.in. w gdańskim ZOO, Parku Dinozaurów w Łebie, Wiosce Hobbitów, Wiosce Indiańskiej w Kołobrzegu. Tradycją stało się także organizowanie uroczystych wigilii oraz śniadań wielkanocnych, podczas których wszyscy zasiadają przy wspólnym stole.

Od 2013 roku w Świetlicy działa Punkt Wolontariatu. Wychowankowie Świetlicy biorą udział w zbiórkach żywności, niosąc pomoc potrzebującym. Od początku istnienia Świetlicy jej wychowankowie angażowali się również czynnie w imprezy organizowane w mieście takie jak : 40 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Darłowie, corocznych festynów rodzinnych „Dzieci- dzieciom” organizowanych przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, „Grunt to Rodzinka” organizowanych przez SP Nr 3 w Darłowie lub „Biegu Flagi”, „Laponii Św. Mikołaja”. Od 2009 roku wychowankowie Świetlicy biorą udział w przedstawieniach jasełkowych i z okazji Dnia Kobiet organizowanych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Darłowie.

W 2014 Świetlica obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Z tej okazji zorganizowany został piknik rodzinny i przyjęcie urodzinowe w jej siedzibie .
W ciągu 10 lat przez Świetlicę przewinęło się 160 dzieci, które poprzez obecność w Świetlicy przynajmniej w tym czasie izolowani są od środowisk patologicznych, ponadto mają zapewnioną opiekę oraz możliwość spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób , a także możliwość rozwoju relacji społecznych, nauki działań przedsiębiorczych , gospodarności oraz odpowiedzialności za wspólne dobro.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2015-05-20 14:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2015-05-20 14:52:52)
 
 
ilość odwiedzin: 97001

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X