☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Środa 12.12.2018

zaawansowane

RODO-Informacja ws. Ochrony Danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, kontakt telefoniczny: 94 314-67-76; adres e-mail: mops@darlowo.pl; skrytka, ePUAP: /mops_darlowo/SkrytkaESP
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Jarosław Byrwa – adres e-mail: iod@darlowo.pl, nr telefonu: 94 314-22-23 (do 26) wewn. 221 lub, adres: Urząd Miejski w Darłowie ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

·           wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

·           wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.  Odbiorcami danych mogą być:

·         podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·         podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu  Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.
  4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 
 
ilość odwiedzin: 82533

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X