☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 21.05.2019

zaawansowane

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN

„ZA ŻYCIEM”

 

    Z dniem 1 stycznia 2017r. rozpoczęła się realizacja, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o:

 

I.       objęcie rodziny wsparciem i koordynacją asystenta rodziny;

II.    jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000zł.

 

 

WSPARCIE I KOORDYNACJA UDZIELANA PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

 

Prośbę pisemną o udzielenie wsparcia i koordynacji asystenta rodziny można składać od dnia 1 stycznia 2017r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie. Do pisemnej prośby należy dołączyć:

 

1.      zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

2.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk oświadczenia dostępny jest w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie ).

 

Kto może złożyć wniosek?

 

1.      Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;

2.      Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

3.      Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Co rozumiemy przez rodzinę?

 

Rodzina w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

1.      małżonków;

2.      rodziców dziecka w fazie prenatalnej;

3.      rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

 

Na czym polega wsparcie i koordynacja asystenta rodziny?

 

Koordynacja i wsparcie asystenta rodziny polega na:

1.      Opracowaniu Katalogu możliwego do udzielenia wsparcia wspólnie z:

- kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;

- rodziną kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

- rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2.      Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów, na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Co obejmuje poradnictwo asystenta rodziny udzielane podczas koordynacji?

 

Poradnictwo asystenta rodziny obejmuje:

1.      przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.      wsparcie psychologiczne;

3.      pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4.      dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2017-06-07 09:24:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2017-06-07 09:25:00)
 
 
ilość odwiedzin: 96949

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X